Acklay

production

Tvistemål

När två parter inte kan komma överens uppstår en tvist. Igne Advokatbyrå har erfarenhet och kunskap inom tvistelösning.

Vanligt är att det uppstår en tvist mellan konsumenter och näringsidkare. Tvisten kan exempelvis gälla en felaktig renovering, felaktiga fakturor eller att varan eller tjänsten inte överensstämmer med vad som avtalats. Inte sällan uppstår tvister där näringsidkaren inte får betalt för sin faktura. Vi har stor erfarenhet av att företräda såväl näringsidkare som konsumenter. Vi hanterar även tvister som uppstår mellan två privatpersoner eller mellan två näringsidkare.

 

Igne Advokatbyrå har processvana och kunskap av att hjälpa klienten såväl utanför domstol som i en rättslig process.

Vi bistår även med att ansöka om rättsskydd vid tvist.