Acklay

production

Tvångsvård

Tvångsvård är en av de mest ingripande åtgärderna som staten företar mot en enskild individ. Igne Advokatbyrå har den erfarenhet och kunskap som krävs för att navigera ett komplicerat rättssystem.

Tvångsvård enligt LVU (lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga), LVM (lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall), LPT (lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård) och LRV (lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård) är några exempel på rättsområden som vi på Igne Advokatbyrå arbetar med.

Samtliga jurister på Igne Advokatbyrå har den omfattande kunskap och erfarenhet av rättsområdena som krävs för att bemöta och hjälpa klienten med att föra dennes talan inför myndigheter och domstol.