Acklay

production

Migrationsrätt

Söker du asyl i Sverige, har du anhöriga som hoppas få flytta hit, vill du ansöka om medborgarskap eller arbetstillstånd? Vi har omfattande erfarenhet av migrationsrätt och hjälper dig längs vägen.

Migrationsrätten är det rättsområde som reglerar utländska medborgares rätt att stanna i Sverige. Hos Igne Advokatbyrå finns en omfattande erfarenhet av olika migrationsrättsliga områden, främst inom asylrätten. Vi på Igne Advokatbyrå tar alltid vår utgångspunkt i den asylsökandes behov av skydd. Våra jurister finns med under hela asylprocessen för att säkerställa att dina rättigheter tillvaratas fullt ut.

Andra migrationsrättsliga områden som vi på Igne Advokatbyrå också är verksamma i är: anhöriginvandring, arbetstillstånd, medborgarskap samt frågor gällande förvar av migranter och mottagande av asylsökande.