Acklay

production

Fastighets- och entreprenadrätt

Fastighets- och entreprenadrätt är centrala rättsområden för såväl konsumenter som företag. Igne Advokatbyrå har den erfarenhet och kunskap som krävs för att navigera ett komplicerat rättssystem.

Vi har kunskap och erfarenhet av rådgivning vid exempelvis försäljningar av fastigheter enligt Lag om samäganderätt, upprättande av gåvobrev, köpekontrakt, servitut, plan- och bygglag, nyttjanderättsavtal eller avtalsgranskning inför överlåtelse av fastighet. Vi bistår bostadsrättsföreningar med rådgivning och har vidare erfarenhet av att hantera rättsliga tvister inom fastighetsrättens område, exempelvis fel i fastighet enligt Jordabalken. Vi har kunskap och erfarenhet inom entreprenadrätt och agerar ombud åt såväl konsumenter som företag, bl. a. med rådgivning om hur problem ska lösas eller som ombud om det uppstår en rättslig tvist.

 

Igne Advokatbyrå har den kunskap och erfarenhet av rättsområdena som krävs för att bemöta och hjälpa klienten och vi står alltid på klientens sida.

Vi bistår även med att ansöka om rättsskydd vid tvist.