Acklay

production

Familjerätt

Familjerättsliga frågor är ofta känsliga. Igne Advokatbyrå hanterar allt från vårdnadstvister och bodelning till att upprätta äktenskapsförord, samboavtal och gåvohandlingar.

Bland annat handlar familjerätten om olika avtal samt vårdnads, boende- eller umgängestvister och verkställighetsfrågor hos domstolen. Även arvsfrågor ryms inom familjerätten. Vi hjälper till med att exempelvis upprätta testamenten, handlingar gällande bodelning vid separation, äktenskapsförord, samboavtal, gåvohandlingar med mera. Vi biträder även klienter i tvister inom detta rättsområde.

Vi på Igne Advokatbyrå är medvetna om att familjerättsliga frågor är känsliga, individuella och betydelsefulla för dem det berör.

Rättsskydd och Rättshjälp

I tvister som rör familjerätt kan du som klient beviljas rättsskydd eller rättshjälp vilket hjälper dig att täcka ombudskostnaderna. Vi hjälper dig med dina kontakter med både försäkringsbolag och Rättshjälpsmyndigheten.