Acklay

production

Brottmål

Är du misstänkt för ett brott, eller har du själv blivit utsatt? Brottmål är ett av våra mest centrala verksamhetsområden – och vår drivkraft är engagemang, erfarenhet och klientfokus.

Ett av de mest centrala verksamhetsområdena på Igne Advokatbyrå är brottmål. Vi åtar oss uppdrag i form av offentlig försvarare för den som har blivit åtalad för brott samt i form av målsägandebiträde för den som har blivit utsatt för brott. Hos Igne Advokatbyrå finns såväl den betydelsefulla erfarenheten inom brottmål och målsägandebiträdesuppdrag som det äkta engagemanget som krävs för att klientens intressen i den rättsliga processen ska tillvaratas fullt ut.

Försvarare

En offentlig försvarare förordnas av tingsrätten. En misstänkt har dock rätt att lämna önskemål om vem denne vill ha som sin offentliga försvarare. Den offentliga försvararen finns med dig genom hela rättsprocessen för att tillvarata dina intressen. En offentlig försvarare bekostas normalt helt eller delvis av staten utifrån domstolens bedömning av bland annat brottstyp, taxerad inkomst, tillgångar och skulder.

Med vår erfarenhet samt ett personligt engagemang kan vi på Igne Advokatbyrå erbjuda den som är misstänkt för brott ett försvar av högsta kvalitet.

Målsägandebiträde

Om du har blivit utsatt för ett brott kan du ha rätt till ett målsägandebiträde. Även ett målsägandebiträde förordnas av tingsrätten. Den som har rätt till ett målsägandebiträde har också rätt att lämna önskemål om vem denne vill ha som sådant. Som målsägandebiträde ser vi till att du får det stöd och den hjälp du behöver under hela processen. Vi hjälper även till med att föra fram eventuella skadeståndsanspråk.

Särskild företrädare för barn

Igne Advokatbyrå har god erfarenhet av att föra barns talan i brottmål. Våra advokater och biträdande jurister har den genuina kompetens och de personliga egenskaper som krävs för att kunna företräda ett barn i en rättsprocess samt se till att barnets rättigheter tillvaratas på bästa sätt.

Kontakt

Jan Jonsson

Advokat/Delägare
090-206 60 91
072-050 54 21
jan.jonsson@igneadvokatbyra.se